Kiek skautų dalyvavo 1933 m. sąskrydyje?

Dalyvavo 598 skautės ir 1.134 skautai – iš viso 1.732.