Kodėl skautėms reikšminga M. K. Čiurlionio žmona Sofija?

1930 – 1936 m. Sofija (M. K. Čiurlionio žmona) užėmė vyriausiosios Lietuvos skaučių vadės pareigas. Ji paliko gilius pėdsakus ir Skaučių Seserijoje. Jos autoriteto dėka sustiprėjo Skaučių Sąjūdis, iki tol buvęs Skautų Brolijos šešėlyje, išaugo ir pasiruošė savarankiškai veiklai. Ne be jos įtakos skautės taip gražiai pasirodė 1933 m. Skautų Sąskrydyje Palangoje. Ji buvo vyriausia vadovė ir viršininkė nuostabiai gražiai suruoštos Antrosios Tautinės Stovyklos.