Signalizavimas

Morzės abecėlė

morze1 morze2
Labai svarbu išmokti atskirti taškų ar brūkšnių skambesį, pvz. pamėginkite švilpti du, tris, keturis taškus, įsiklausydamas į jų ritmišką skambesį. Kartok tą pratimą tiek kartų, kad galėtum priimti šias raides: e, i, s, h. Toks pat pratimas labai reikalingas ir mokytis kitoms raidėms, jas suskirsčius grupėmis.
Mokantis Morzę , atsiminkite, kad tašką galima vadinti trumpu „ti“, o brūkšnį, kiek ilgiau tariamu „ta“. Taigi, raidė „A“ skambės, kaip tariamas žodis „ti-ta“, raidė „K“ – „ta-ti-ta“ ir t. t.
Signalizuojant elektros lempute, laužo šviesa, žibintu ar pan, tašką siunčiame, parodydami šviesą trumpai – tiek, kiek reikia laiko pasakyti „viens“. Siųsdami brūkšnį, skaičiuojame iki trijų. Tarp taškų ir brūkšnių vienoje raidėje skaičiuojama „viens“ pauzė.Pabaigus siųsti raidę, skaičiuojama pauzė iki trijų..

Rankų signalai.

„Linijon stot!” – rankos ištiestos pečių aukštumoj prieš save.
„Eilėn rikiuot!“ – rankos ištiestos pečių aukštumoj į šonus.
„Pusračiu stot!“ – rankos pusiau pakeltos į šonus.
„Ratu stot!“ – rankos pusiau pakeltos į šonus ir judinamos ratu.
„Grįžkite! Susirinkite!” – ranka pakelta virš galvos ir sukama ratu.
„Žygiuot pirmyn!“ – pakelta ranka mojama priekin.
„Išsiskirti! Išsiplėsti!“ – rankos judinamos pečių aukštumoje.
„Skubėkite!“ – kumštis kilnojamas nuo peties į viršų.
„Sustokite!“ – ranka sulenkta per alkūnę delnu į priekį.
„Pasislėpkite!“ – pečių aukštumoje plasnojamos rankos.
„Nekreipti dėmesio!“ – ranka braukiama kelis kartus per veidą iš vieno šono į kitą, reiškia neigimą.

Švilpuku duodami sginalai

Draugininkas, norėdamas sušaukti draugovę, sušvilpia skautų šūkį. Tada skiltininkai sušaukia skiltis, sušvilpdami švilpukais ir sušukdami savo skilčių (gyvūnu) šūkius. Po to bėga pas draugininką.
ŠVILPUKU DUODAMI SIGNALAI YRA TOKIE:
1. Vienas ilgas švilptelėjimas reiškia „Tylos“, „Ramiai“, „Laukite sekančio signalo“.
2. Ilgų lėtų švilptelėjimų eilė reiškia „Išeikite „, „Pasitraukite toliau“, „Traukite pirmyn „, „Išsiskleiskite“, „Paskliskite“.
3. Trumpų aštrių švilptelėjimų eilė reiškia „Susiburkite“, „Į krūvą“, „Prisiartinkite“.
4. Trumpų ir ilgų švilptelėjimų pakaitomis eilė reiškia „Pavojus“, „Saugokitės“, „Pasiruoškite“.
5. Trys trumpi ir vienas ilgas draugininko švilptelėjimas reiškia „Skiltininkai, pas mane“
Visus švilpuku duotus signalus reikia vykdyti tuojau pat, nesvarbu, kokį darbą tuo metu dirbtumėte.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *